Aicina pieteikties daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmu labiekārtošanas konkursā

Aicina pieteikties daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmu labiekārtošanas konkursā

Kuldīgas novada pašvaldībā no šī gada 1. novembra pieņem iedzīvotāju pieteikumus līdzfinansējuma saņemšanai Kuldīgas novada Domes rīkotajā konkursā “Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmu labiekārtošana Kuldīgas novadā 2022. gadā”.

Saskaņā ar nolikumu konkursā var piedalīties Kuldīgas novada administratīvajā teritorijā esošu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju īpašnieks vai apsaimniekotājs. Konkursam pieteiktā objekta teritorija var būt īpašumā esoša teritorija ap daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām vai pašvaldības teritorija ap daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām, kas nodota apsaimniekošanā, neatkarīgi no teritorijas platības. Teritorijai jāatrodas Kuldīgas novada administratīvajā teritorijā.

Teritoriju konkursam var pieteikt, ja tajā paredzēts izbūvēt vai uzlabot esošo stāvokli bērnu rotaļu laukumam (vai zonai); atpūtas vietai (vai zonai); gājēju, piebraucamo ceļu un laukumu segumiem atbilstoši iecerētajai izmantošanai un vides kontekstam, kas nepieciešams labiekārtojuma īstenošanai; inženiertehniskajām komunikācijām (apgaismojums, ūdensvadi, kanalizācija, lietus ūdens novadīšana u.c.), kas nepieciešams labiekārtojuma īstenošanai; arhitektūras mazajām formām atbilstoši kopējai iecerei, ja tās funkcionāli nepieciešamas pagalma labiekārtojumam; jaunu apstādījumu izveidei saskaņā ar esošajiem stādījumiem.

Projektiem, ko iecerēts īstenot 2022. gadā, maksimāli pieejamais kopējais līdzfinansējums viena īpašuma teritorijas labiekārtošanai būs līdz 10 000 EUR vienā gadā, bet kopējais līdzfinansējums vienam projektam līdz pat 30 000 EUR.

Konkursa ietvaros Kuldīgas novada pašvaldība piešķirs līdzfinansējumu no 50 līdz 70% no kopējās izmaksu tāmes, kas paredzēta daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmu labiekārtošanai, komunikāciju vai elementu izvietošanai, tai skaitā nepieciešamajai projektēšanai, saskaņā ar iesniegto konkursa projektu:

  • daudzdzīvokļu dzīvojamajām mājām ar kopējo platību līdz 1500 m² – 10 000 EUR, atbalsts līdz 50% no kopējās izmaksu tāmes;
  • daudzdzīvokļu dzīvojamajām mājām ar kopējo platību no 1500 m² – 30 000 EUR, nepārsniedzot līdzfinansējuma izmaksu vienā gadā 10 000 EUR, atbalsts līdz 50% no kopējās izmaksu tāmes;
  • daudzdzīvokļu dzīvojamajām mājām ar kopējo platību no 1500 m² un apsaimniekošanā ir Kuldīgas novada pašvaldības īpašumā esoša zeme – 30 000 EUR, nepārsniedzot līdzfinansējuma izmaksu vienā gadā 10 000 EUR, atbalsts līdz 70% no kopējās izmaksu tāmes.

Sīkāka informācija Kuldīgas novada pašvaldības mājaslapā www.kuldiga.lv.