Skrundas autoostas atrašanās vietas maiņa

Skrundas autoostas atrašanās vietas maiņa

Informējam, ka no 2021. gada 17. jūnija līdz rekonstrukcijas beigām SKRUNDAS AUTOOSTA atradīsies telpās Stūra ielā 7, Skrundā, Kuldīgas novadā (iepriekš SIA ”SKRUNDAS KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” telpas).
Iekāpšana un izkāpšana Stūra ielā 7, Skrundā.