Iepirkumi

 
 
Paziņojums par iepirkuma procedūras “Jauna riteņtraktora piegāde SIA “Skrundas komunālā saimniecība” vajadzībām” rezultātiem (Identifikācijas Nr.SKS 2016/1;)
 
Pretendents, kuram piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu: SIA “M.T.Z.-Serviss”, reģ. Nr.40003182758, adrese: Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, LV-4417. Piedāvātā līgumcena: 25294,00 EUR bez PVN.
 
Lēmuma par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemšanas datums: 2016.gada 24.oktobris.
 
 
Iepirkuma nolikums
Līgums
Paziņojums par iepirkuma procedūru
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Paziņojums par iepirkuma procedūras „Otrās kārtas būvdarbi projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Skrundas novada Raņķu ciemā” ietvaros” rezultātiem (identifikācijas Nr. SKS 2015/02/ERAF)
 
Finansējuma saņēmējs: SIA „Skrundas komunālā saimniecība”, reģ. Nr.41203022001, adrese: Stūra iela 7, Skrunda, Skrundas novads, LV-3326.
 
Projekts, kura ietveros tiek veikta iepirkuma procedūra: ES ERAF līdzfinansētais projekts „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Skrundas novada Raņķu ciemā” (Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/028/088).
 
Pretendents, kuram piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu: SIA „Būvenergo A”, reģ. Nr.43603014154, adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 16, Jelgava, LV-3001. Piedāvātā līgumcena par pirmo četru posmu realizāciju (saskaņā ar Nolikuma 4.2. un 4.3.punktu) – 190 420,81 EUR bez PVN.
 
Lēmuma par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemšanas datums: 2015.gada 23.februāris.
 
Ieguldījums Tavā nākotnē!
 
Iepirkuma nolikums
Iepirkuma procedūras dokumenti
Paziņojums par iepirkuma procedūru
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Paziņojums par iepirkuma procedūras „Otrās kārtas būvdarbi projekta „Skrundas novada Rudbāržu pagasta Rudbāržu ciema ūdenssaimniecības attīstība” ietvaros” rezultātiem (identifikācijas Nr. SKS 2015/01/ERAF)
 
Finansējuma saņēmējs: SIA „Skrundas komunālā saimniecība”, reģ. Nr.41203022001, adrese: Stūra iela 7, Skrunda, Skrundas novads, LV-3326.
 
Projekts, kura ietveros tiek veikta iepirkuma procedūra: ES ERAF līdzfinansētais projekts „Skrundas novada Rudbāržu pagasta Rudbāržu ciema ūdenssaimniecības attīstība” (Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/027/011).
 
Pretendents, kuram piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu: SIA „Ventars”, reģistrācijas numurs: 40003722307, juridiskā adrese: Mārupes iela 4, Rīga, LV-1002. Piedāvātā līgumcena – 177 200,68 EUR bez PVN.
 
Lēmuma par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemšanas datums: 2015.gada 20.marts.
 
Ieguldījums Tavā nākotnē!
 
Iepirkuma nolikums ar grozījumiem
Iepirkuma procedūras dokumenti ar grozījumiem
Paziņojums par iepirkuma procedūru
PAZIŅOJUMS PAR GROZĪJUMIEM IEPIRKUMA PROCEDŪRAS DOKUMENTOS
Jautājumi un atbildes
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Paziņojums par iepirkuma procedūras „Tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība ERAF projekta “Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Skrundas novada Raņķu ciemā” 2.kārtas būvdarbiem” rezultātiem (identifikācijas Nr. SKS 2014/04/ERAF)
 
Finansējuma saņēmējs: SIA „Skrundas komunālā saimniecība”, reģ. Nr.41203022001, adrese: Stūra iela 7, Skrunda, Skrundas novads, LV-3326.
 
Projekts, kura ietveros tiek veikta iepirkuma procedūra: ERAF līdzfinansētais projekts „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Skrundas novada Raņķu ciemā” (identifikācijas Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/028/088).
 
Pretendents, kuram piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu: SIA „Inženiergrupa”, reģ. Nr.43603048911, adrese: Jāņa iela 3, Jelgava, LV-3001. Piedāvātā līgumcena 5 318,80 EUR bez PVN.
 
Lēmuma par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemšanas datums: 2014.gada 1.augusts.
 
Ieguldījums Tavā nākotnē!
 
Iepirkuma nolikums
Iepirkuma procedūras dokumenti
Paziņojums par iepirkuma procedūru
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Paziņojums par iepirkuma procedūras „Tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība ERAF projekta “Skrundas novada Rudbāržu pagasta Rudbāržu ciema ūdenssaimniecības attīstība” 2.kārtas būvdarbiem” rezultātiem (identifikācijas Nr. SKS 2014/05/ERAF).
 
Finansējuma saņēmējs: SIA „Skrundas komunālā saimniecība”, reģ. Nr.41203022001, adrese: Stūra iela 7, Skrunda, Skrundas novads, LV-3326.
 
Projekts, kura ietveros tiek veikta iepirkuma procedūra: ERAF līdzfinansētais projekts „Skrundas novada Rudbāržu pagasta Rudbāržu ciema ūdenssaimniecības attīstība” (identifikācijas Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/027/011).
 
Pretendents, kuram piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu: SIA „Inženiergrupa”, reģ. Nr.43603048911, adrese: Jāņa iela 3, Jelgava, LV-3001. Piedāvātā līgumcena 4 974,00 EUR bez PVN.
 
Lēmuma par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemšanas datums: 2014.gada 18.jūlijs.
 
Ieguldījums Tavā nākotnē!
 
Iepirkuma nolikums
Iepirkuma procedūras dokumenti
Paziņojums par iepirkuma procedūru
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Paziņojums par iepirkuma procedūras „Būvdarbu būvuzraudzība projektā „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Skrundas novada Raņķu ciemā”” rezultātiem (identifikācijas Nr. SKS 2014/03/ERAF)
 
Finansējuma saņēmējs: SIA „Skrundas komunālā saimniecība”, reģ. Nr.41203022001, adrese: Stūra iela 7, Skrunda, Skrundas novads, LV-3326.
 
Projekts, kura ietveros tiek veikta iepirkuma procedūra: ES ERAF līdzfinansētais projekts „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Skrundas novada Raņķu ciemā” (Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/028/088).
 
Pretendents, kuram piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu: SIA „Firma L4”, reģ. Nr.40003236001, adrese: Jelgavas iela 90, Rīga, LV-1004. Piedāvātā līgumcena 10 520,00 EUR bez PVN.
 
Lēmuma par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemšanas datums: 2014.gada 19.maijs.
 
Ieguldījums Tavā nākotnē!
 
Iepirkuma nolikums
Paziņojums par iepirkuma procedūru
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Paziņojums par iepirkuma procedūras „Būvdarbi projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Skrundas novada Raņķu ciemā” ietvaros” rezultātiem (identifikācijas Nr. SKS 2014/01/ERAF)
 
Finansējuma saņēmējs: SIA „Skrundas komunālā saimniecība”, reģ. Nr.41203022001, adrese: Stūra iela 7, Skrunda, Skrundas novads, LV-3326.
 
Projekts, kura ietveros tiek veikta iepirkuma procedūra: ES ERAF līdzfinansētais projekts „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Skrundas novada Raņķu ciemā” (Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/028/088).
 
Pretendents, kuram piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu: SIA „Būvenergo A”, reģ. Nr.43603014154, adrese: P.O. Kalpaka iela 16, Jelgava, LV-3001. Piedāvātā līgumcena 263 961,58 EUR bez PVN.
 
Lēmuma par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemšanas datums: 2014.gada 30.aprīlis.
 
Ieguldījums Tavā nākotnē!
 
Jautājumi un atbildes
Iepirkuma nolikums ar grozījumiem
Iepirkuma procedūras dokumenti ar grozījumiem
Paziņojums par iepirkuma procedūru
PAZIŅOJUMS PAR GROZĪJUMIEM IEPIRKUMA PROCEDŪRAS DOKUMENTOS
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Paziņojums par iepirkuma procedūras „Būvdarbi projekta „Skrundas novada Rudbāržu pagasta Rudbāržu ciema ūdenssaimniecības attīstība” ietvaros” rezultātiem (identifikācijas Nr. SKS 2014/02/ERAF)
 
Finansējuma saņēmējs: SIA „Skrundas komunālā saimniecība”, reģ. Nr.41203022001, adrese: Stūra iela 7, Skrunda, Skrundas novads, LV-3326.
 
Projekts, kura ietveros tiek veikta iepirkuma procedūra: ES ERAF līdzfinansētais projekts „Skrundas novada Rudbāržu pagasta Rudbāržu ciema ūdenssaimniecības attīstība” (Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/027/011).
 
Pretendents, kuram piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu: SIA „UNI SAN”, reģ. Nr.41703004525, adrese: Tērvetes iela 77, Jelgava, LV-3008. Piedāvātā līgumcena 180 965,09 EUR bez PVN.
 
Lēmuma par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemšanas datums: 2014.gada 11.aprīlis.
 
Ieguldījums Tavā nākotnē!
 
Iepirkuma nolikums ar grozījumiem
Iepirkuma procedūras dokumenti ar grozijumiem
Jautājumi un atbildes
Paziņojums par iepirkuma procedūru
PAZIŅOJUMS PAR GROZĪJUMIEM IEPIRKUMA PROCEDŪRAS DOKUMENTOS
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem
 
„Tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība ERAF projektam “Skrundas novada Rudbāržu pagasta Rudbāržu ciema ūdenssaimniecības attīstība”” (identifikācijas Nr. SKS 2013/02/ERAF)
 
Finansējuma saņēmējs: SIA „Skrundas komunālā saimniecība”, reģ. Nr.41203022001, adrese: Stūra iela 7, Skrunda, Skrundas novads, LV-3326.
 
Projekts, kura ietveros tiek veikta iepirkuma procedūra: ERAF līdzfinansētais projekts „Skrundas novada Rudbāržu pagasta Rudbāržu ciema ūdenssaimniecības attīstība” (identifikācijas Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/027/011).
 
Pretendents, kuram piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu: SIA „AKVATEKS”, reģ. Nr.40003435084, adrese: Purvciema iela 20-6, Rīga, LV-1035. Piedāvātā līgumcena 8 500,00 LVL bez PVN.
 
Lēmuma par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemšanas datums: 2013.gada 20.septembris.
 
Ieguldījums Tavā nākotnē!
 
Iepirkuma nolikums
Iepirkuma procedūras dokumenti
Jautājumi un atbildes
Paziņojums par iepirkuma procedūru
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Paziņojums par iepirkuma procedūras „Būvdarbi projekta „Skrundas novada Nīkrāces pagasta Dzeldas ciema ūdenssaimniecības attīstība” ietvaros” rezultātiem (identifikācijas Nr. SKS 2013/01/ERAF)  
Finansējuma saņēmējs: SIA „Skrundas komunālā saimniecība”, reģ. Nr. 41203022001, Stūra iela 7, Skrunda, Skrundas novads, LV-3326..
 
Projekts, kura ietveros tiek veikta iepirkuma procedūra: ES ERAF līdzfinansētais projekts „Skrundas novada Nīkrāces pagasta Dzeldas ciema ūdenssaimniecības attīstība” (Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/128/017).
 
Pretendents, kuram piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu: SIA „GATE L”, reģ. Nr.48503012472, adrese: Striķu iela 17-10, Saldus, LV-3801. Piedāvātā līgumcena 182 520,56 LVL bez PVN.
 
Lēmuma par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemšanas datums: 2013.gada 19.jūnijs.
 
Ieguldījums Tavā nākotnē!
 
PAZIŅOJUMS PAR GROZĪJUMIEM IEPIRKUMA PROCEDŪRAS DOKUMENTOS
Iepirkuma nolikums ar grozījumiem
Iepirkuma procedūras dokumenti ar grozījumiem
Paziņojums par iepirkuma procedūru
Atkārtots paziņojums par iepirkuma procedūru
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Paziņojums par iepirkuma procedūras „Būvdarbu būvuzraudzība projektā „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Skrundas novada Kušaiņu ciemā”” rezultātiem (identifikācijas Nr. SKS 2012/07/ERAF)
 
Finansējuma saņēmējs: SIA „Skrundas komunālā saimniecība”, Reģ. Nr. 41203022001, Stūra iela 7, Skrunda, Skrundas novads, LV-3326.
 
Projekts, kura ietveros tiek veikta iepirkuma procedūra: ES ERAF līdzfinansētais projekts „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Skrundas novada Kušaiņu ciemā”, (Nr.3DP/3.4.1.1.0/10/APIA/CFLA/047/015)
 
Pretendents, kuram piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Firma L4", reģ. Nr. 40003236001, adrese: Jelgavas iela 90, Rīga, LV-1004. Piedāvātā līgumcena 3 870,00 LVL bez PVN.
 
Lēmuma par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemšanas datums: 2012.gada 11.oktobris.
 
Ieguldījums Tavā nākotne!
 
Iepirkuma nolikums
Paziņojums par iepirkuma procedūru
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Paziņojums par iepirkuma procedūras „Būvdarbi projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Skrundas novada Kušaiņu ciemā” ietvaros” rezultātiem (identifikācijas Nr. SKS 2012/05/ERAF)
 
Finansējuma saņēmējs: SIA „Skrundas komunālā saimniecība”, Reģ. Nr. 41203022001, Stūra iela 7, Skrunda, Skrundas novads, LV-3326.
 
Projekts, kura ietveros tiek veikta iepirkuma procedūra: ES ERAF līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Skrundas novada Kušaiņu ciemā”, (Nr.3DP/3.4.1.1.0/10/APIA/CFLA/047/015)
 
Pretendents, kuram piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu: SIA „GROBIŅAS SPMK”, Reģ. Nr. 42103005771, adrese: M. Namiķa iela 19A, Grobiņa, Grobiņas nov., LV-3430. Piedāvātā līgumcena 221 291,85 LVL bez PVN.
 
Lēmuma par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemšanas datums: 2012.gada 20.septembris.
 
Ieguldījums Tavā nākotne!
 
Iepirkuma nolikums
Iepirkuma procedūras dokumenti
Paziņojums par iepirkuma procedūru
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Paziņojums par iepirkuma procedūras „Būvdarbi projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Skrundas novada Cieceres ciemā” ietvaros” rezultātiem (identifikācijas Nr. SKS 2012/06/ERAF)
 
Finansējuma saņēmējs: SIA „Skrundas komunālā saimniecība”, Reģ. Nr. 41203022001, Stūra iela 7, Skrunda, Skrundas novads, LV-3326.
 
Projekts, kura ietveros tiek veikta iepirkuma procedūra: ES ERAF līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Skrundas novada Cieceres ciemā”, (Nr. 3DP/3.4.1.1.0/10/APIA/CFLA/048/016)
 
Pretendents, kuram piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu: SIA „GROBIŅAS SPMK”, Reģ. Nr. 42103005771, adrese: M. Namiķa iela 19A, Grobiņa, Grobiņas nov., LV-3430. Piedāvātā līgumcena 155 650,27 LVL bez PVN.
 
Lēmuma par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemšanas datums: 2012. gada 22.augusts.
 
Ieguldījums Tavā nākotne!
 
Iepirkuma nolikums
Iepirkuma procedūras dokumenti
Paziņojums par iepirkuma procedūru
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem „Tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība ERAF projektam “Skrundas novada Nīkrāces pagasta Dzeldas ciema ūdenssaimniecības attīstība”” (identifikācijas Nr. SKS 2012/04
 
Finansējuma saņēmējs: SIA „Skrundas komunālā saimniecība”, Reģ. Nr. 41203022001, Stūra iela 7, Skrunda, Skrundas novads, LV-3326.
 
Projekts, kura ietveros tiek veikta iepirkuma procedūra: ES ERAF līdzfinansētais projekts „Skrundas novada Nīkrāces pagasta Dzeldas ciema ūdenssaimniecības attīstība”, (Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/128/017).
 
Pretendents, kuram piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu: SIA „BELSS”, reģistrācijas numurs 40003237609, juridiskā adrese: Kalvenes iela 22A, Rīga, LV – 1058. Piedāvātā līgumcena 6 240,00 LVL bez PVN.
 
Lēmuma par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemšanas datums: 2012.gada 5.jūnijs.
 
Ieguldījums Tavā nākotne!
 
Iepirkuma nolikums
Iepirkuma procedūras dokumenti
Paziņojums par iepirkuma procedūru
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Paziņojums par iepirkuma procedūras „Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Saldus ielā 6a, Skrundā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi” (identifikācijas Nr. SKS 2012/01/ERAF) pārtraukšanu.
 
Finansējuma saņēmējs: SIA „Skrundas komunālā saimniecība”, Reģ. Nr. 41203022001, Stūra iela 7, Skrunda, Skrundas novads, LV-3326.
 
Projekts, kura ietveros tiek veikta iepirkuma procedūra: ES ERAF līdzfinansētā projekta „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Saldus ielā 6a, Skrundā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi” (identifikācijas Nr. DMS/3.4.4.1.0/11/09/195)
 
Iepirkuma procedūras pārtraukšanas iemesls: Pasūtītāja finanšu līdzekļa trūkuma dēļ un sakarā ar pretendenta SIA „Scorpions VS” iesniegtā piedāvājuma derīguma termiņa beigām.
 
Ieguldījums Tavā nākotne!
 
Iepirkuma nolikums
Iepirkuma procedūras dokumenti
Paziņojums par iepirkuma procedūru
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Paziņojums par iepirkuma procedūras „Dzīvojamās mājas Liepājas ielā 45, Skrundā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi” (identifikācijas Nr. SKS 2012/02/ERAF) pārtraukšanu.
 
Finansējuma saņēmējs: SIA „Skrundas komunālā saimniecība”, Reģ. Nr. 41203022001, Stūra iela 7, Skrunda, Skrundas novads, LV-3326.
 
Projekts, kura ietveros tiek veikta iepirkuma procedūra: ES ERAF līdzfinansētā projekta „Dzīvojamās mājas Liepājas ielā 45, Skrundā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi” (identifikācijas Nr. DMS/3.4.4.1.0/11/09/202)
 
Iepirkuma procedūras pārtraukšanas iemesls: Pasūtītāja finanšu līdzekļa trūkuma dēļ un sakarā ar pretendenta SIA „Scorpions VS” iesniegtā piedāvājuma derīguma termiņa beigām.
 
Ieguldījums Tavā nākotne!
 
Iepirkuma nolikums
Iepirkuma procedūras dokumenti
Paziņojums par iepirkuma procedūru
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Paziņojums par iepirkuma procedūras „Papildus būvdarbi (ielu seguma atjaunošana) projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Skrundas novada Jaunmuižas ciemā” ietvaros” rezultātiem (identifikācijas Nr. SKS 2012/03/ERAF)
 
Finansējuma saņēmējs: SIA „Skrundas komunālā saimniecība”, Reģ. Nr. 41203022001, Stūra iela 7, Skrunda, Skrundas novads, LV-3326.
 
Projekts, kura ietveros tiek veikta iepirkuma procedūra: ES ERAF līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Skrundas novada Jaunmuižas ciemā”, (Nr. 3DP/3.4.1.1.0/10/APIA/CFLA/029/036)
 
Pretendents, kuram piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu: SIA „GROBIŅAS SPMK”, Reģ. Nr. 42103005771, adrese: M. Namiķa iela 19A, Grobiņa, Grobiņas nov., LV-3430. Piedāvātā līgumcena 43 288,30 LVL bez PVN.
 
Lēmuma par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemšanas datums: 2012. gada 15.maijs.
 
Ieguldījums Tavā nākotne!
 
Iepirkuma nolikums
Iepirkuma procedūras dokumenti
Pazinojums par iepirkuma proceduru
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem
 
„Būvdarbu un inženiertehniskā uzraudzība Skrundas ūdenssaimniecības attīstības projekta 2.kārtas aktivitātēm” (identifikācijas Nr. SKS 2011/03/KF)
 
Finansējuma saņēmējs: SIA „Skrundas komunālā saimniecība”, Reģ. Nr. 41203022001, Stūra iela 7, Skrunda, Skrundas novads, LV-3326.
 
Projekts, kura ietveros tiek veikta iepirkuma procedūra: ES Kohēzijas fonda līdzfinansētais projekts „Ūdenssaimniecības attīstība 14 Kurzemes reģiona pašvaldībās, Skrunda”, (Nr. 3.DP/5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/043).
 
Pretendents, kuram piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Firma L4", reģ. Nr. 40003236001, adrese: Jelgavas iela 90, Rīga, LV-1004. Piedāvātā līgumcena 8 980,00 LVL bez PVN.
 
Lēmuma par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemšanas datums: 2012. gada 8.februāris.
 
Ieguldijums Tava nakotne!
 
Iepirkuma nolikums
Iepirkuma procedūras dokumenti
Jautājumi un atbildes
Pazinojums par iepirkuma proceduru
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
ATKĀRTOTS paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem
 
„Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un izbūve Skrundā, 2. kārta” (identifikācijas Nr. SKS 2011/03/KF)
 
Finansējuma saņēmējs: SIA „Skrundas komunālā saimniecība”, Reģ. Nr. 41203022001, Stūru iela 7, Skrunda, Skrundas novads, LV-3326.
 
Projekts, kura ietveros tiek veikta iepirkuma procedūra: ES Kohēzijas fonda līdzfinansētais projekts „Ūdenssaimniecības attīstība 14 Kurzemes reģiona pašvaldībās, Skrunda”, (Nr. 3.DP/5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/043).
 
Pretendents, kuram piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu: SIA „Ostas Celtnieks”, reģistrācijas numurs 41203004237, juridiskā adrese: Dzintaru iela 48, Ventspils, LV-3602. Kopējā paredzamā līgumcena 629 724,36 LVL bez PVN.
 
Lēmuma par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemšanas datums: 2012. gada 6.marts.
 
Ieguldijums Tava nakotne!
 
Iepirkuma nolikums
Tehniskā specifikācija
Iepirkuma procedūras dokumenti
Jautājumi un atbildes
Paziņojums par iepirkuma procedūru
Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem
 
„Būvdarbu būvuzraudzība projektā „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Skrundas novada Jaunmuižas ciemā”” (identifikācijas Nr. SKS 2011/05/ERAF)
 
Finansējuma saņēmējs: SIA „Skrundas komunālā saimniecība”, Reģ. Nr. 41203022001, Stūra iela 7, Skrunda, Skrundas novads, LV-3326.
 
Projekts, kura ietveros tiek veikta iepirkuma procedūra: ES ERAF līdzfinansētais projekts „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Skrundas novada Jaunmuižas ciemā”, (Nr. 3DP/3.4.1.1.0/10/APIA/CFLA/029/036).
 
Pretendents, kuram piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Firma L4", reģ. Nr. 40003236001, adrese: Jelgavas iela 90, Rīga, LV-1004. Piedāvātā līgumcena 4 800,00 LVL bez PVN.
 
Lēmuma par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemšanas datums: 2011. gada 24.novembris.
 
Ieguldijums Tava nakotne!
 
Iepirkuma nolikums
Jautājumi un atbildes
Pazinojums par iepirkuma proceduru
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Paziņojums par iepirkuma procedūras „Būvdarbi projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Skrundas novada Kušaiņu ciemā” ietvaros” (identifikācijas Nr. SKS 2011/04/ERAF) pārtraukšanu
 
Finansējuma saņēmējs: SIA „Skrundas komunālā saimniecība” (reģ. Nr. 41203022001, Stūra iela 7, Skrunda, Skrundas novads, LV-3326).
 
Projekts, kura ietveros tiek veikta iepirkuma procedūra: ES ERAF līdzfinansētais projekts „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Skrundas novada Kušaiņu ciemā”, (Nr. 3DP/3.4.1.1.0/10/APIA/CFLA/047/015).
 
Iepirkuma procedūras pārtraukšanas iemesls: Visas pretendentu piedāvātās līgumcenas pārsniedz projektam pieejamo finansējumu.
 
Ieguldijums Tava nakotne!
Iepirkuma nolikums
Jautājumi un atbildes
Tehniskā specifikācija
Iepirkuma procedūras dokumenti
Pazinojums par iepirkuma proceduru
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Paziņojums par iepirkuma procedūras „Būvdarbi projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Skrundas novada Jaunmuižas ciemā” ietvaros” rezultātiem (identifikācijas Nr. SKS 2011/03/ERAF)
 
Finansējuma saņēmējs: SIA „Skrundas komunālā saimniecība”, Reģ. Nr. 41203022001, Stūra iela 7, Skrunda, Skrundas novads, LV-3326.
 
Projekts, kura ietveros tiek veikta iepirkuma procedūra: ES ERAF līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Skrundas novada Jaunmuižas ciemā”, (Nr. 3DP/3.4.1.1.0/10/APIA/CFLA/029/036)
 
Pretendents, kuram piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu: SIA „GROBIŅAS SPMK”, Reģ. Nr. 42103005771, adrese: M. Namiķa iela 19A, Grobiņa, Grobiņas nov., LV-3430. Piedāvātā līgumcena, ņemot vērā aritmētiskas kļūdas labojumu, 275 001,18 LVL bez PVN.
 
Lēmuma par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemšanas datums: 2011. gada 26.oktobris.
 
Ieguldijums Tava nakotne!
Iepirkuma nolikums
Jautājumi un atbildes
Tehniskā specifikācija
Iepirkuma procedūras dokumenti
Pazinojums par iepirkuma proceduru
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
Arhīvs