IZSLUDINĀTS KONKURSS UZ SIA "SKRUNDAS KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" VALDES LOCEKĻA AMATU

IZSLUDINĀTS KONKURSS UZ SIA "SKRUNDAS KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" VALDES LOCEKĻA AMATU

Kuldīgas novada pašvaldība izsludinājusi atklātu konkursu uz kapitālsabiedrības SIA “Skrundas komunālā saimniecība” valdes locekļa amatu, jo martā beigsies piecu gadu pilnvaru termiņš līdzšinējam valdes loceklim.

SKAIDROJUMS SIA “SKRUNDAS KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” SILTUMAPGĀDES TARIFAM

SKAIDROJUMS SIA “SKRUNDAS KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” SILTUMAPGĀDES TARIFAM

Maksa par apkuri atkarīga no siltumenerģijas tarifa un patērētā enerģijas daudzuma. Pēdējos gados patērētais siltumenerģijas daudzums ir būtiski samazinājies, kas arī ietekmējis tarifa palielinājumu.

Ar šā gada 1.februāri siltumapgādes tarifs Skrundas pilsētā un Rudbāržu ciemā ir 120.50 Eur/MWh.

NEDZĪVOJAMĀS TELPAS NOMAS IZSOLE.

NEDZĪVOJAMĀS TELPAS NOMAS IZSOLE.

Informējam par iespēju pieteikties nedzīvojamās telpas, Liepājas ielā 15A, Skrundā, nomas tiesību izsolei.

AICINĀM PIETEIKTIES BEZMAKSAS RĒĶINU SAŅEMŠANAI ELEKTRONISKI!

AICINĀM PIETEIKTIES BEZMAKSAS RĒĶINU SAŅEMŠANAI ELEKTRONISKI!

Aicinām klientus izmantot iespēju rēķinus saņemt elektroniski, jo šādi rēķinu ir iespējams saņemt bez maksas, ātrāk un videi draudzīgāk.

Maksa par papīra formāta rēķinu saņemšanu pa pastu, sākot ar 2024.gada 1.janvāri būs EUR 1,21 t.sk. PVN 21%.

Pieteikties rēķinu saņemšanai elektroniski par SIA “SKRUNDAS KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” saņemtajiem pakalpojumiem iespējams:

  • nosūtot iesniegumu uz e-pastu: rekinvedis@sks.lv;
  • ierodoties SIA “SKRUNDAS KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” birojā Liepājas ielā 5, Skrundā un aizpildot iesniegumu klātienē.

AICINĀM PIETEIKTIES ĒKU SILTINĀŠANAS PROGRAMMAI

AICINĀM PIETEIKTIES ĒKU SILTINĀŠANAS PROGRAMMAI

2022. gada nogalē attīstības finanšu institūcija ALTUM uzsāka jaunu atbalsta programmu daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošanai un pārejai uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu, kopumā piedāvājot finansējumu 57,2 miljonu eiro apmērā, atbalstot 49% no attiecināmajām izmaksām.

TIKS VEIKTA ŪDENSAPGĀDES SISTĒMAS DEZINFEKCIJA

TIKS VEIKTA ŪDENSAPGĀDES SISTĒMAS DEZINFEKCIJA

SIA "SKRUNDAS KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA " informē, ka no š.g. 23. oktobra līdz 31. oktobrim tiks veikta ūdensapgādes sistēmas dezinfekcija. Par iespējamiem ūdens padeves pārtraukumiem iedzīvotājiem tiks paziņots iepriekš.

Iedzīvotājiem dezinfekcijas laikā, lietojot dzeramo ūdeni, īpaši piesardzības pasākumi nav jāievēro.

DZĪVOKĻU ĪPAŠNIEKI TIEK AICINĀTI IEPAZĪTIES  AR DZĪVOJAMO MĀJU PLĀNOTO UZTURĒŠANAS UN APSAIMNIEKOŠANAS DARBU TĀMI 2024. GADAM

DZĪVOKĻU ĪPAŠNIEKI TIEK AICINĀTI IEPAZĪTIES AR DZĪVOJAMO MĀJU PLĀNOTO UZTURĒŠANAS UN APSAIMNIEKOŠANAS DARBU TĀMI 2024. GADAM

SIA “SKRUNDAS KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” ir sagatavojusi dzīvojamo māju plānoto uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu tāmi 2024. gadam, ar kuru dzīvokļu ĪPAŠNIEKI aicināti iepazīties  līdz 30. novembrim.