NEDZĪVOJAMĀS TELPAS NOMAS IZSOLE.

NEDZĪVOJAMĀS TELPAS NOMAS IZSOLE.

Tiek izsludināta nedzīvojamās telpas, Liepājas ielā 15A, Skrundā, nomas tiesību izsole.

AICINĀM PIETEIKTIES BEZMAKSAS RĒĶINU SAŅEMŠANAI ELEKTRONISKI!

AICINĀM PIETEIKTIES BEZMAKSAS RĒĶINU SAŅEMŠANAI ELEKTRONISKI!

Aicinām klientus izmantot iespēju rēķinus saņemt elektroniski, jo šādi rēķinu ir iespējams saņemt bez maksas, ātrāk un videi draudzīgāk.

Maksa par papīra formāta rēķinu saņemšanu pa pastu, sākot ar 2024.gada 1.janvāri būs EUR 1,21 t.sk. PVN 21%.

Pieteikties rēķinu saņemšanai elektroniski par SIA “SKRUNDAS KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” saņemtajiem pakalpojumiem iespējams:

  • nosūtot iesniegumu uz e-pastu: rekinvedis@sks.lv;
  • ierodoties SIA “SKRUNDAS KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” birojā Liepājas ielā 5, Skrundā un aizpildot iesniegumu klātienē.

AICINĀM PIETEIKTIES ĒKU SILTINĀŠANAS PROGRAMMAI

AICINĀM PIETEIKTIES ĒKU SILTINĀŠANAS PROGRAMMAI

2022. gada nogalē attīstības finanšu institūcija ALTUM uzsāka jaunu atbalsta programmu daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošanai un pārejai uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu, kopumā piedāvājot finansējumu 57,2 miljonu eiro apmērā, atbalstot 49% no attiecināmajām izmaksām.

TIKS VEIKTA ŪDENSAPGĀDES SISTĒMAS DEZINFEKCIJA

TIKS VEIKTA ŪDENSAPGĀDES SISTĒMAS DEZINFEKCIJA

SIA "SKRUNDAS KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA " informē, ka no š.g. 23. oktobra līdz 31. oktobrim tiks veikta ūdensapgādes sistēmas dezinfekcija. Par iespējamiem ūdens padeves pārtraukumiem iedzīvotājiem tiks paziņots iepriekš.

Iedzīvotājiem dezinfekcijas laikā, lietojot dzeramo ūdeni, īpaši piesardzības pasākumi nav jāievēro.

DZĪVOKĻU ĪPAŠNIEKI TIEK AICINĀTI IEPAZĪTIES  AR DZĪVOJAMO MĀJU PLĀNOTO UZTURĒŠANAS UN APSAIMNIEKOŠANAS DARBU TĀMI 2024. GADAM

DZĪVOKĻU ĪPAŠNIEKI TIEK AICINĀTI IEPAZĪTIES AR DZĪVOJAMO MĀJU PLĀNOTO UZTURĒŠANAS UN APSAIMNIEKOŠANAS DARBU TĀMI 2024. GADAM

SIA “SKRUNDAS KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” ir sagatavojusi dzīvojamo māju plānoto uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu tāmi 2024. gadam, ar kuru dzīvokļu ĪPAŠNIEKI aicināti iepazīties  līdz 30. novembrim.

RUDBĀRŽOS TIKS IZBŪVĒTA AR ŠĶELDU KURINĀMA KATLUMĀJA

RUDBĀRŽOS TIKS IZBŪVĒTA AR ŠĶELDU KURINĀMA KATLUMĀJA

Saistībā ar nestabilu dabas gāzes cenu tirgū, ko pierādīja 2022.gads, tika pieņemts lēmums būvēt katlumāju Rudbāržos ar alternatīvu kurināmā veidu. Šajā gadījumā tā ir koksnes šķelda, tā iegūstot divu kurināmo veidu katlumājas. Galvenais mērķis ir nodrošināt siltuma tarifa stabilitāti un nodrošināt pēc iespējas zemāku tarifu, izmantojot to kurināmo, kurš apkures periodā ir lētāks.
Šķeldas katlumājas izbūvei nepieciešams aizņēmums 715789 eiro apmērā. Šobrīd pieprasījums ir iesniegts Valsts kasē.

RUDBĀRŽOS PABEIGTA DAUDZĪVOKĻU DZĪVOJAMO MĀJU RENOVĀCIJA

RUDBĀRŽOS PABEIGTA DAUDZĪVOKĻU DZĪVOJAMO MĀJU RENOVĀCIJA

Šī gada augusta beigās Rudbāržos realizēti projekti par energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās Parka ielā 1 un Jubilejas iela 3. Šobrīd daudzīvokļu ēkas ir nodotas ekspluatācijā, un būvniecības dokumenti nodoti Altum izvērtēšanai, vai būvniecība notikusi atbilstoši projektam.