IZRAUDZĪTS SIA "SKRUNDAS KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS" PAGAIDU VALDES LOCEKLIS

IZRAUDZĪTS SIA "SKRUNDAS KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS" PAGAIDU VALDES LOCEKLIS

22.marta dalībnieku sapulcē par SIA “Skrundas komunālā saimniecība” pagaidu valdes locekli iecelts līdzšinējais uzņēmuma valdes loceklis Sandis Japēņins. Pagaidu valdes loceklis pilda pienākumus līdz atklātā konkursā tiek izvēlēts piemērotākais amata pretendents, bet ne ilgāk kā vienu gadu.

INFORMĀCIJA AUTOBUSU PASAŽIERIEM AR KUSTĪBU TRAUCĒJUMIEM

INFORMĀCIJA AUTOBUSU PASAŽIERIEM AR KUSTĪBU TRAUCĒJUMIEM

Informējam, ka reisiem, kuriem nav norādīts, ka to izpilda piekļūstams transportlīdzeklis, personas ar funkcionāliem traucējumiem, grūtnieces un personas ar maziem bērniem (tai skaitā ar bērnu ratiņiem) to var pasūtīt 36 stundas pirms brauciena, piezvanot uz pārvadātāja norādīto tālruņa numuru.

Plašāku informāciju varat iegūt ATD mājaslapā www.atd.lv sadaļā “Sabiedriskais transports” - “Piekļūstama transportlīdzekļa pieteikšana” vai:

https://www.atd.lv/lv/jaunumi/piek%C4%BC%C5%ABstama-transportl%C4%ABdzek%C4%BCa-pieteik%C5%A1ana

PAPILDINFORMĀCIJA: gadījumos, ja interneta vietnē atrodat sev interesējošo maršruta reisu un tam piezīmēs ir šāda piktogramma - , tad lūdzam ņemiet vērā, ka attiecīgais reiss tiks izpildīts ar pielāgotu transportlīdzekli un pielāgota transportlīdzekļa pasūtīšana nav jāveic.

IZSLUDINĀTS KONKURSS UZ SIA "SKRUNDAS KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" VALDES LOCEKĻA AMATU

IZSLUDINĀTS KONKURSS UZ SIA "SKRUNDAS KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" VALDES LOCEKĻA AMATU

Kuldīgas novada pašvaldība atkārtoti izsludinājusi atklātu konkursu uz kapitālsabiedrības SIA “Skrundas komunālā saimniecība” valdes locekļa amatu, jo martā beigsies piecu gadu pilnvaru termiņš līdzšinējam valdes loceklim.

IZSLUDINĀTS KONKURSS UZ SIA "SKRUNDAS KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" VALDES LOCEKĻA AMATU

IZSLUDINĀTS KONKURSS UZ SIA "SKRUNDAS KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" VALDES LOCEKĻA AMATU

Kuldīgas novada pašvaldība izsludinājusi atklātu konkursu uz kapitālsabiedrības SIA “Skrundas komunālā saimniecība” valdes locekļa amatu, jo martā beigsies piecu gadu pilnvaru termiņš līdzšinējam valdes loceklim.

SKAIDROJUMS SIA “SKRUNDAS KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” SILTUMAPGĀDES TARIFAM

SKAIDROJUMS SIA “SKRUNDAS KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” SILTUMAPGĀDES TARIFAM

Maksa par apkuri atkarīga no siltumenerģijas tarifa un patērētā enerģijas daudzuma. Pēdējos gados patērētais siltumenerģijas daudzums ir būtiski samazinājies, kas arī ietekmējis tarifa palielinājumu.

Ar šā gada 1.februāri siltumapgādes tarifs Skrundas pilsētā un Rudbāržu ciemā ir 120.50 Eur/MWh.

NEDZĪVOJAMĀS TELPAS NOMAS IZSOLE.

NEDZĪVOJAMĀS TELPAS NOMAS IZSOLE.

Informējam par iespēju pieteikties nedzīvojamās telpas, Liepājas ielā 15A, Skrundā, nomas tiesību izsolei.

AICINĀM PIETEIKTIES BEZMAKSAS RĒĶINU SAŅEMŠANAI ELEKTRONISKI!

AICINĀM PIETEIKTIES BEZMAKSAS RĒĶINU SAŅEMŠANAI ELEKTRONISKI!

Aicinām klientus izmantot iespēju rēķinus saņemt elektroniski, jo šādi rēķinu ir iespējams saņemt bez maksas, ātrāk un videi draudzīgāk.

Maksa par papīra formāta rēķinu saņemšanu pa pastu, sākot ar 2024.gada 1.janvāri būs EUR 1,21 t.sk. PVN 21%.

Pieteikties rēķinu saņemšanai elektroniski par SIA “SKRUNDAS KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” saņemtajiem pakalpojumiem iespējams:

  • nosūtot iesniegumu uz e-pastu: rekinvedis@sks.lv;
  • ierodoties SIA “SKRUNDAS KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” birojā Liepājas ielā 5, Skrundā un aizpildot iesniegumu klātienē.