DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS ĒKAS VIENKĀRŠOTĀ FASĀDES UN APKURES SISTĒMAS ATJAUNOŠANA PARKA IELA 1, RUDBĀRŽI

Paziņojums par piegādātāju atlasi

Pasūtītājs: SIA "SKRUNDAS KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA", reģistrācijas Nr. 41203022001

Iepirkuma priekšmets: Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas vienkāršotā fasādes un apkures sistēmas atjaunošana Parka iela 1, Rudbārži, Rudbāržu pagasts, Kuldīgas novads

Piegādātāju atlases procedūra (turpmāk – Iepirkums) tiek veikts saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumi Nr.104 “Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 104).

Piedāvājumu iesniegšanas pēdējais termiņš – līdz 2021.gada 8.septembrim plkst.16:00, iesniedzot tos adresē: Stūra iela 7, Skrunda, Kuldīgas nov., LV-3326.

Kontaktpersona: Aivis Vītols

tālrunis: 28009972

e-pasts: aivis@sks.lv

 Iepirkuma dokumentācija

Tehniskā dokumentācija