JAUNA RITEŅTRAKTORA PIEGĀDE SIA "SKRUNDAS KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" VAJADZĪBĀM

Paziņojums par iepirkuma procedūru
 
SIA “Skrundas komunālā saimniecība” (reģ. Nr. 41203022001, Stūra iela 7, Skrunda, Skrundas novads, LV-3326) izsludina iepirkuma procedūru "Jauna riteņtraktora piegāde SIA “Skrundas komunālā saimniecība” vajadzībām”(identifikācijas numurs: SKS 2016/1).
 
Iepirkuma priekšmets ir jauna riteņtraktora piegāde SIA “Skrundas komunālā saimniecība” vajadzībām.
 
Pretendenti piedāvājumus var iesniegt darba dienās: pirmdien, otrdien, trešdien, ceturtdien no 9.00 līdz 13.00 un 14.00 līdz 17.00, piektdien no 9.00 līdz 15.00 Stūru ielā – 7, Skrundā, Skrundas novadā, SIA “Skrundas komunālā saimniecība” birojā, iesniedzot tos līdz 2016.gada 24.oktobrim plkst. 16.00 personīgi, atsūtot ar kurjeru vai ar ierakstītu vēstuli pa pastu. Piedāvājumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz iepriekšminētajam termiņam.
 
Kontaktpersona par iepirkuma procedūru: Ita Bērziņa, mob. 29422910, e-pasts: pasts@sks.lv
 
Kontaktpersona par tehnisko specifikāciju: Guna Skrebele, mob. 29421665, e-pasts: guna.s@sks.lv

 

Iepirkuma procedūras nolikums

Līgums ar SIA "M.T.Z.-Serviss''