PAZIŅOJUMS PAR ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU TARIFA PROJEKTU

PAZIŅOJUMS PAR ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU TARIFA PROJEKTU

SIA “SKRUNDAS KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” 2022. gada 9. maijā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa projektu – ūdensapgādes pakalpojumi 1.16 EUR/m3 bez PVN, kanalizācijas pakalpojumi 1.34 EUR/m3 bez PVN, kas ir aprēķināts saskaņā ar 2016. gada 14. janvāra Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmumu Nr. 1/2 “Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”.

Piedāvātais tarifs varētu stāties spēkā ar 2022. gada 1. septembri. Tarifa izmaiņas ir saistītas ar izmaksu pieaugumu. Spēkā esošie tarifi nesedz ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas izmaksas.

Iepazīties ar tarifu projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa projektu lietotājs var SIA “SKRUNDAS KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” birojā Liepājas ielā 5, Skrundā,  katru darbadienu (pirmdien no plkst. 8.00 līdz 17.00, piektdien no plkst. 8.00 līdz 15.00, pārtraukums no plkst. 12.00 līdz 13.00), kurā lietotājs var iepazīties ar tarifu projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu, iepriekš sazinoties ar SIA “SKRUNDAS KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” biroja vadītāju Gitu Piļķi, tālr. 63331258.

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt SIA “SKRUNDAS KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” birojā Liepājas ielā 5, Skrundā, LV3326, e-pasta adrese pasts@sks.lv, tālr. 63331258, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa Nr.67097277) e-pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas normatīvajos aktos noteiktajā kartībā.

Paziņojums par tarifa projektu