DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS MĀJAS PARKA IELĀ 1, RUDBĀRŽOS, RUDBĀRŽU PAGASTĀ, KULDĪGAS NOVADĀ ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANA

DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS MĀJAS PARKA IELĀ 1, RUDBĀRŽOS, RUDBĀRŽU PAGASTĀ, KULDĪGAS NOVADĀ ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANA

2022.gada 9.decembrī ir parakstīts līgums ar AS “Attīstības finanšu institūciju ALTUM” par Eiropas Savienības finansējuma piešķiršanu EUR 251 417,37 no Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Parka ielā 1, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Kuldīgas novadā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai.

Dzīvojamās mājā ir 24 dzīvokļu īpašumi, kopējā dzīvokļu īpašumu platība – 944,84².

Kopējās projekta izmaksas EUR 502 937,05 (t.sk. būvdarbi, būvuzraudzība, autoruzraudzība, projekta vadība).

Projekta ietvaros tiks veikta fasādes, cokola, bēniņu pārseguma siltināšana, jumta seguma nomaiņa, logu un durvju nomaiņa, apkures sistēmas atjaunošana.

Veiktie energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi nodrošinās:

  • siltumenerģijas ietaupījumu 101,49 kWh/m2 gadā
  • siltumnīcefekta gāzu samazinājumu 26,33 CO2 ekv.T./gadā.

Parka1