AICINĀM PIETEIKTIES BEZMAKSAS RĒĶINU SAŅEMŠANAI ELEKTRONISKI!

AICINĀM PIETEIKTIES BEZMAKSAS RĒĶINU SAŅEMŠANAI ELEKTRONISKI!

Aicinām klientus izmantot iespēju rēķinus saņemt elektroniski, jo šādi rēķinu ir iespējams saņemt bez maksas, ātrāk un videi draudzīgāk.

Maksa par papīra formāta rēķinu saņemšanu pa pastu, sākot ar 2024.gada 1.janvāri būs EUR 1,21 t.sk. PVN 21%.

Pieteikties rēķinu saņemšanai elektroniski par SIA “SKRUNDAS KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” saņemtajiem pakalpojumiem iespējams:

  • nosūtot iesniegumu uz e-pastu: rekinvedis@sks.lv;
  • ierodoties SIA “SKRUNDAS KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” birojā Liepājas ielā 5, Skrundā un aizpildot iesniegumu klātienē.