DZĪVOKĻU ĪPAŠNIEKI TIEK AICINĀTI IEPAZĪTIES  AR DZĪVOJAMO MĀJU PLĀNOTO UZTURĒŠANAS UN APSAIMNIEKOŠANAS DARBU TĀMI 2024. GADAM

DZĪVOKĻU ĪPAŠNIEKI TIEK AICINĀTI IEPAZĪTIES AR DZĪVOJAMO MĀJU PLĀNOTO UZTURĒŠANAS UN APSAIMNIEKOŠANAS DARBU TĀMI 2024. GADAM

SIA “SKRUNDAS KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” ir sagatavojusi dzīvojamo māju plānoto uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu tāmi 2024. gadam, ar kuru dzīvokļu ĪPAŠNIEKI aicināti iepazīties  līdz 30. novembrim.

Māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas tāmes ir mainījušās saistībā ar veicamo darbu apjomu un nepieciešamo darbu izpildes prasībām, kā arī citu pakalpojumu izmaksām.

 Daudzdzīvokļu ēkām,  kuras noslēgušas pilnvarojuma līgumu ar  SIA “SKRUNDAS KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” – dzīvokļu īpašnieku kopība var lemt par plānoto darbu veidu un  izmaksām, pieņemot minēto lēmumu īpašnieku kopsapulcē. Kopsapulce ir lemttiesīga, ja sapulcē piedalās vismaz puse no dzīvokļu īpašniekiem. Sapulces protokols ar lēmumu pārvaldniekam jāiesniedz līdz 30. novembrim.

 Daudzdzīvokļu mājām, kuras apsaimnieko  SIA “SKRUNDAS KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA”, pamatojoties uz Kuldīgas novada pašvaldības deleģējuma līguma pamata, dzīvokļu īpašnieki var lemt par finansējuma un tā termiņa maiņu. Kopsapulce ir lemttiesīga, ja sapulcē piedalās vismaz puse no dzīvokļu īpašniekiem. Sapulces protokols ar lēmumu pārvaldniekam jāiesniedz līdz 30. novembrim. Ja mājas kopsapulces lēmums nav iesniegts, tad  jaunās darbu izmaksas un darba plāns stāsies spēkā ar 2024. gada 1. janvāri.

Uzdot jautājumus par plānotajiem darbiem nākamajam gadam iespējams, zvanot  apsaimniekotājam pa tālruni 28009972 vai sūtot e-pastu: andris@sks.lv.