SKAIDROJUMS SIA “SKRUNDAS KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” SILTUMAPGĀDES TARIFAM

SKAIDROJUMS SIA “SKRUNDAS KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” SILTUMAPGĀDES TARIFAM

Maksa par apkuri atkarīga no siltumenerģijas tarifa un patērētā enerģijas daudzuma. Pēdējos gados patērētais siltumenerģijas daudzums ir būtiski samazinājies, kas arī ietekmējis tarifa palielinājumu.

Ar šā gada 1.februāri siltumapgādes tarifs Skrundas pilsētā un Rudbāržu ciemā ir 120.50 Eur/MWh.

Siltuma tarifu aprēķina pēc apstiprinātas metodikas, kurā ir divi galvenie komponenti: ražošanas izmaksas un kurināmā cena. Izmaksu pozīcijas veido:

 • Kurināmais (dabasgāze, pārvades un sadales sistēmas pakalpojums, akcīzes nodoklis) – 48%
 • Zudumu izmaksas – 18%
 • Darbaspēka izmaksas – 6%
 • Elektroenerģijas izmaksas – 7%
 • Iekārtu uzturēšana -  3%
 • Nolietojums – 2%
 • Dabas resursa nodokļa izmaksas – 4%
 • Citas izmaksas (materiāli, transports, administrācija u.c.) – 12%

Katras mājas siltumenerģijas patēriņu nosaka dzīvoklī vēlamā temperatūra un mājas tehniskais stāvoklis. Vislabāko siltuma taupīšanas efektu dod visas mājas sakārtošana: noregulēts siltummezgls, iekšējās siltumapgādes sistēmas un mājas siltināšana – renovācija.

No 2021. gada, kad tika apstiprināti esošie tarifi (Skrunda 97,28 eur/MWh bez PVN un Rudbārži 89,98 eur/MWh bez PVN) neskatoties uz to, ka laika posmā no 2021.gada līdz 2023.gada beigām, bija visādas izmaiņas (min.algas pacelšana valstī, dabas resursa nodokļa procenta pacelšana, elektroenerģijas sadārdzinājums, degvielas cenas augšana, izejmateriālu cenu palielinājums), kad būtu bijis jāpārskata (jāpaaugstina) esošie tarifi, SIA SKRUNDAS KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA tarifu nepacēla, kompensējot to ar paredzētā uzkrājuma samazinājumu (uzkrājums paredzēts tekošiem remontiem, plānotiem remontiem, siltumsistēmas uzturēšana un uzkrājums nākotnes siltuma iekārtu un trašu nomaiņai, jo katram ir savs kalpošanas mūžs). Bet tā kā dabasgāzes piegādes līgums ar 31.12.2023. beidzas (dabasgāzes līgumcena bija 39,74 eur/MWh bez PVN), 2023.gada vasaras beigās, kad biržā dabasgāze bija ar viszemāko cenu, tika izsludināta cenu aptauja, kur tika aicināti piedalīties visi Latvijā reģistrēti dabasgāzes piegādātāji, atsaucās četri piegādātāji, no kuriem tika izvēlēts lētākais (dabasgāzes līgumcena bija 48,17 eur/MWh bez PVN) un noslēgts līgums uz pusgadu (līgums uz pusgadu tika noslēgts tāpēc, ka uz gadu līgums tika piedāvāts ar lielāku dabasgāzes cenu, tā kā nav stabils dabasgāzes tirgus). Salīdzinot esošos siltumenerģijas tarifus ar jauno siltumenerģijas tarifu, galvenās sadārdzinājuma sadaļas ir dabasgāzes cenas pieaugums, izejvielu un materiālu cenu pieaugums, pamatlīdzekļu nolietojums (kā alternatīva tika uzstādīti jauni granulu katli ar apsaistēm), elektroenerģijas izmaksas, darba algu palielinājums (saistībā ar minimālās algas palielināšanu gan ar 2023.gada, gan 2024.gada sākumu), dabas resursa nodokļa palielināšana, pārvades sistēmas pakalpojuma (apstiprina regulators) un sadales sistēmas pakalpojuma izcenojuma palielināšanu (apstiprina regulators).

Salīdzinājumam ņemot esošo siltumenerģijas tarifu un jauno tarifu, aptuvenās apkures sezonas vidējās izmaksas mēnesī varētu būt šādas:

 • 1 istabas dzīvoklis ar aptuvenu platību 30m2, vid.izmaksas ar esošo tarifu ~42 eiro, vid.izmaksas ar jauno tarifu ~52 eiro, starpība ~10 eiro;
 • 2 istabu dzīvoklis ar aptuvenu platību 40m2, vid.izmaksas ar esošo tarifu ~55 eiro, vid.izmaksas ar jauno tarifu ~68 eiro, starpība ~13 eiro;
 • 3 istabu dzīvoklis ar aptuvenu platību 60m2, vid.izmaksas ar esošo tarifu ~82 eiro, vid.izmaksas ar jauno tarifu ~101 eiro, starpība ~19 eiro.