KAPU APSAIMNIEKOŠANA

KAPU APSAIMNIEKOŠANA

Rita Apermane

Tel.nr.: 26795981

E-pasts: pasts@sks.lv

Atbildīgā persona par kapa vietas ierādīšanu un pakalpojumu sniegšanu Baznīcas un Sila kapos.