ŪDENSSAIMNIECĪBA

ŪDENSSAIMNIECĪBA

Maksa par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem Skrundas pilsētā, Skrundas, Nīkrāces, Rudbāržu un Raņķu pagastos:

  • ūdensapgādes pakalpojums - 1.27 EUR/m3 bez PVN
  • kanalizācijas pakalpojums - 1.30 EUR/m3 bez PVN

 

 

*Sagatavots 2022. gada 1. decembrī