REKVIZĪTI

SIA "SKRUNDAS KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA"
Juridiskā adrese: Stūra iela 7, Skrunda, Kuldīgas novads LV-3326                                                                                                  
Faktiskā/biroja adrese: Liepājas iela 5, Skrunda, Kuldīgas novads, LV-3326
Reģ. Nr.: 41203022001
PVN reģ. Nr. LV 41203022001
E-pasts: pasts@sks.lv 
Tālruņa Nr.: 63331258 

AS "SEB Banka"
kods UNLALV2X
konts LV79UNLA0050018334369

AS "Swedbank"
kods HABALV22
konts LV02HABA0551026940664

Lavijas pasts
kods LPNSLV21
konts LV23LPNS00033002986393

AS "Luminor Bank"
kods RIKOLV2X
konts LV22RIKO0002013279232