PUBLISKOJAMĀ INFORMĀCIJA

Publiskojamā informācija par kapitālsabiedrības darbību saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumu:

1. Auditētie gada pārskati.

2. Neauditēti starpperiodu finanšu pārskati.

3. Kapitālsabiedrības darbības veids.

4. Informācija par iepirkumiem.

5. Statūti.

6. Informācija par valdes locekļa pilnvaru termiņiem.

7. Informācija par īpašuma struktūru (tai skaitā līdzdalību citās sabiedrībās) (pastāvīgi).

8. Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu.

9. Ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija un ziedošanas (dāvināšanas) kārtība.