VALDE

Sandis Japēņins - SIA "SKRUNDAS KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" valdes loceklis.

Kuldīgas novada dome noslēgusi pilnvarojuma līgumu ar Sandi Japēņinu par valdes locekļa amata pienākumu izpildi Sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "SKRUNDAS KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" uz laiku pieci gadi, no 2019. gada 19. aprīļa līdz 2024. gada 31. martam.