VISPĀRĒJIE STRATĒĢISKIE MĒRĶI

MISIJA
Nodrošināt Skrundas pilsētu, Skrundas, Raņķu, Rudbāržu un Nīkrāces pagastus  ar drošiem, kvalitatīviem, videi draudzīgiem un ilgtspējīgiem komunālajiem pakalpojumiem.


VĪZIJA
Ieviešot jaunas tehnoloģijas, kā arī pilnveidojot apkalpošanas kvalitāti un iespējas, SIA “SKRUNDAS KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” kļūst par iedzīvotājiem un uzņēmumiem draudzīgu uzņēmumu.


MĒRĶIS
Kvalitatīvu komunālo pakalpojumu attīstība, pilnveidojot un atjaunojot esošo kapitālsabiedrības infrastruktūru, piemērojot mūsdienīgus pārvaldības principus un paaugstinot personāla profesionalitāti un pieredzi.